Sunday, January 23, 2011

Kebairûn kebir, hissel vuku.

Kendime de hatırlatmak isterim ki kabren zevk alır olmak şevk-ü şemailün tersine bir ahvaldir de harfi vacip olur.

No comments: