Tuesday, July 19, 2011

Lâ habbî hiban.

Kürraaaaaa! Haman da hüman. Langa da lunk. Hımındı hamk.

Lâ bürradaaaan, barrakaaa, velâ hindakap.

Harramün, hürrabant, habarraküm.

Aleyküm selam ya berrabat, erra kidün.

No comments: