Tuesday, July 19, 2011

- Menim kimindi kim birilerine hiç mi hiç temennam olmadı.

- Ee, olmadı ama bu yani...

No comments: