Friday, July 22, 2011

Tekabüş Cerbezesi

Sevgili bayan, sizde, kısaca T.C. dediğimiz Tekabüş Cerbezesi [Tapkın Cünübu da deniyor] var. Tedavisi ne yazık ki imkansıza yakın zor. Birkaç yüzyılda bir bir yerlerde yetişen, "Mousse ta Fâ" veya "Dire à yette de K. male" diye sınıflandırılmış efsanevi bir bitkinin etkin maddesinin tüm vücuda kısa zamanda yayılması sonucunda iyileşiyor hasta. Ayağa kalkmak ne kelime, olimpiyatlarda koşacak hale geliyor. Ama, işte, o birkaç yüzyıl var ya...

No comments: