Wednesday, April 18, 2012

Gölçek

Gelayip Kamburunun gölçekte sırım sırım zebellahların beklediği kurma ağaçlarını bilir misin?

Altlarında çok gömüz satmışımdır, sanırsın bulunmaz develer. Görgüçü hümba, alaiti kirlek, hükmüne dünden yeniktir aslında.

Bakarsın tuz yalar, bakmazsın hıçınır şöyle kocaman kocaman.

Gömüz gütmesi de hançer kaşımak gibidir ha. Bir kaydı mıydı derinin altına, dirinin sonuna kadar yan yan gidersin eyle.


No comments: