Sunday, April 22, 2012

Kırk aramiler, kırkının karkası arkası arabîler

Boşuna umutlanmayalım, bunlar öldürsen birarayagelmeyeceksözcükler. Ama yanımda götürmek zorundayım bak:

- Kılağısı alınmamış bir anahtar
- Leblebisi aşağılansa ağlar bir innameki
- Gergin bir gergef ama turp rendesi aslında hayali
- Salgın saçak eğrek bacak bir bando hayhülesi
- Nerdengi ezgiçleri, boy boy
- Teravent hülasası, taneli aşber

Ve daha sırasını bekleyen nicesi.

No comments: