Thursday, May 10, 2012

Uzlar, uzaklar...

Uzlar kuşandım dilime bak.

Haram gölgelerinde uzayın Krezüs sakalları uzatıyorum.

No comments: