Tuesday, November 13, 2012

Yoktu, vardı

Yapacak hiçbir şey yoktu.

Yok, yok, vardı!

Vardı varmasına da,
var olması ya da olmamasıydı
bütün mesele.


No comments: