Sunday, December 2, 2012

dur-ma-dan

kesintisiz kıpırdayan gümbür gümbür bir akıntının
şıp şıp üste çıkan veya şapır şupur kıyıya vuran
tek tük kırıntıları... cümleler, sözcükler, kelimeler,
tamlamalar, eksiltmeler.

No comments: