Tuesday, March 11, 2014

Oruç

Oruç diye tutayım sizi
         nefsim terbiye olsun.

Uzaklar mı yaman,
                   yabanlar mı uzak                          
       karışsın.
 

No comments: