Monday, June 9, 2014

Arafta
Baltası tohum

              kıt kanaat

zevalini görmesin diye

                        kim eşşerir.

Kül ahvalini

          serip diz üstüne arafta

gözden ırayıp aş erir.


No comments: