Wednesday, June 25, 2014

SivriKimden duysam küfürdür.
Sivri oklar bibere dönüşür.

No comments: