Thursday, April 23, 2015

İz ve üz

Sen ol ortağı sırrın
       sırala ve sıralan
   ve sırra kadem bas
gün batmadan
   ve doğmadan güneş
ne iz bırak ne üz
ardından.

No comments: