Sunday, June 7, 2015

İcra"İcraat ya rezilullah..." dökülmüştür kesilesi dilinden kesin.

Yoksa gelmezdi icra köründe hecenin dangadanak.

No comments: