Sunday, June 7, 2015

Kuytu

Her hızar kuytusunda
       kalem biler bir yazar

derbeder uykusunda komançiler biter
kem küm kümülatif bildirgeler
       zikreder yarı ezber
                     yarı işkembeden
                     derkenar.

No comments: