Friday, October 9, 2015

Ağır

"Ağır abisin," diyorlar.
Her yanım ağrıyor benim.

No comments: