Friday, October 2, 2015

Majordomo buyur

Majordomo buyurdu:

Buzalmaz rakıları içilecek!
Etrafa dağılmasın eşraf.

Hralambos uyansın da
     kıç uykusundan....

Majordomo buyursun:

Hıyar turşusu azdırılmış
rus salatası, az dönek soğan
ve kış kıyamet bir turp
eşliğinde salya sümük.

Kerkenez düzlüğüne diz vur gel
kıl kıyafet münasip bir terkide
Majordomo'yu bana bırak
buyursun gelsin.

No comments: