Sunday, January 10, 2016

Ahir zaman ninnisi

Destiny, destiny, destana...
Daneler girmiş postuna.
Kov postacı daneyi,
Yemesin la havleyi.

No comments: