Saturday, April 23, 2016

Uzak öte

Uzak öte
  tek yön.
  Gidiş sade.

Tescil gerekmiyor 'uzak öte' için.
Bir gidersem
gidemiyor başkası
benimkine
           zaten.

No comments: