Wednesday, June 8, 2016

Zindan kelamı

Her mi yanım zindan kelamı
lanet olsun!
Aydınsa ya öteden beriden biraz
çok mu zor...

No comments: