Friday, October 14, 2016

Davulaçan cümleri

Davulaçan cümleri, hüdavendigâr eser
dudak selleri dar eder hengamede cenkleri

İskân, isyan ve siyah kepenk elleri herdaim
kendinden es verir ilk ve son demde imbat, imdat
ve imkan.

No comments: