Sunday, October 23, 2016

Sana ne

Özene bezene,
    tezene, rezene,
terane, kerane rindane;
iki pelvan çıktı meydane.

No comments: