Wednesday, November 7, 2007

Arkı. Veya, ürkü.

Sakın genç kalma, ergen gel!

Monday, November 5, 2007

Saygı sayması

Bil, ki, uç, dert, boş, altın, yed, seks, doku, ön.

Bilcümle farzül rüsum, veya hüküm.

Eltereş Saplagü Han, lalası Klingoncu Zeno'yu, sünnet düğününe gelmedi diye iğdiş ettirdiğinde, aylardan Perşembe idü.

Vaka-i Zırziye diye anılan hadisenin cereyan edişine dair tafsilatın ceridelerde ve cariyelerde mübalaga yer bulmuş olduğunu, haftasına çıkılan Kadıköy seferinde öğrenen Elteres Şaplagü San, kimi rivayete göre 'Hastir', mehteran bölüğü kayıtlarına göreyse 'Hasdur' demiştir.

Demiş midir? Elcevap, caizdir.

Yazan: Hükmettin Sefai, der Himmel und Erde vesselam.