Thursday, March 7, 2013

Çekirge

Sensei bil sensei
bilmessei patlatırlar ensei

Yarım doynaşlar

Yarım doynaşlar toymalı