Thursday, July 21, 2016

Ay

Aykırmak istiyorum
                                          Aykırı
Ayrılmak
                      Ayrı
                      Gayrı

Saturday, July 16, 2016

Kışkırtma

Çektireceksin caferi,
kestireceksin haceri...