Monday, May 30, 2011

Bölü 2.358

- Krhynov-Perske indeksi yükseldiğinde, devletlerin yarı-istisnai yatay/çapraz rezervlerini, bir yıl öncesine göre cari indeks bölü 2.358 oranında çevrimlemesi gerekir.

- Abi, ne bu Kr... indeksi, noluyo yani?

- E, bi sn, telefon...

Wednesday, May 25, 2011

Sıç

Seç:

Suç mu?
Kabahat mı?
Günah mı?

Tuesday, May 24, 2011

İki.

İki ekol vardır:

Monday, May 23, 2011

Millete

O, millete iyiyi de söyledi kötüyü de.

Sunday, May 22, 2011

Aklın yok ki

Darbeler darbesi, D'arcy kwaynen nam con kikirik ibnesi. Ne istersin elin kambur kubbesinden? Sana kim dedi çık çatıya ve dön batıya kıçını orda kaşı zilleri orda çal diye? Ama kabahat hemzemin ortanın başçavuşunda ki patates örtmelerinin dal budak sümkürtülerini şafak vakti ardiyeye komamış. Kulaklarından çakacak onu yakında zaptiye, kağnıların orada bir mekkare tapasına. Sıçacak hem ağzına ve ceplerine ve maaş kesesine sıyırıp sıladaki emmisine gönderecek boş bir fermanla. Emmisin ne halt etsin? Gidecek imama ve muhtara ve mütegallibeye utana sıkıla, borç isteyecek kıvranıp, parayla dingilin akıbetini anlamaya çalışacak. Köylek ömbürü bunlar. Akıl ne gezer.

Ha D'arcy kwaynen mi ne olacak? Ne bileyim ne olacak, zindanda darsikin mumdirek kaydıracak duvarlara baka kala.

Zarı siğme tabakaya

Bre alçak mürüvvetsiz! Densiz imansız hacı kertmesi!
Gözümle görmesem balık tutarken cigara tabakasına zarı zarı siğdiğini, kandıracaksın beni turnalar bu sene arka bahçede alem yapıyordu ben mercanlara zoka bağlarken diyerek.
Ah senin annen hayatta olacaktı ki ona kırdıracaktım sarı bohçadaki imzerek tarpasını.

Saturday, May 21, 2011

Perşembe pazarından naklen.

Gidelim diyorum.

Adları kırmızı kalemle yazılmış birtakım küçük mü küçük lokantaları saymaya başlıyor. Gerginlik olmasın diye elimdeki simitle oynamaya başlıyorum. Burnum kaşınıyor, gözüm sulanıyor. Yan gözle bana bakıyor gıcık etmek için. Ne zaman bitecek bakalım listesine sıçtığımın muhasebesi...

Gel lan, diyorum, sana bir torba civata bari alayım Perşembe pazarından.

Lalenin sarısı kalmamış da.

Wednesday, May 11, 2011

Kurukabbeş

Heeee. Hedül hüdül.

Hünküdü emmar. Sakil mi sakil.

Rezene envarından hasstil envanterine geçüptür.
Entari tirandatır. Tirandillerden düşme kandillere fitil diker.

Yüksek

Yüksek okullu olmak yetmez.
Yüksek akıllı olmak gerek.

Beeniyam

Asbüke!

Ben bu 'erifi beeniyam be yav.

Yazan: Kendisi

Monday, May 9, 2011

Kebanet wesselam.

Kebanet bindirgesi küşnedi: Küşn! Küşn! Küşn!

Kihalen ebbahin, heba hebbuhu.

Köşeler yuvarlansın ve kalmasın birbirine dik açıyla kavuşan teferruat buyurdu elektrikten hasıl olan ozon kokulu Efrahim.

Kerrahatühü, ve hassaten biknel hûlus.

Thursday, May 5, 2011

Kim, kilim, kime nitekim

Şakadam dıklarının ses ve sos nabızlarını aldıktan ve üstlerini örttükten sonra, geldik gerdan kavurma tezlerinin savunmalarında görülen intibah örneklerindeki istatistikî sapmalara...

Hüseyni yufkalarda tez sonuç sağlayan veya sağladığını ilan eden gerici ve geriden gelmeci istikamet bölücülerin son beş sene içindeki performans değerlendirmesi belgelerindeki imzalarının gerçekte imza sahiplerine sahabe ve suhabeten ilganur edilmesine ilişkin teriyaki, beriyaki ve sukuyaki hazırlıklarının ardı arkası gelmiyordu.

Bu sonsuzluktu.

Tuesday, May 3, 2011

Daktilo

Saimeyi ikna ettim, Hasgülen cinayetini üstlenmeye gitti. Ben de fırsattan istifade bir pasyans açayım paşa babasının daktilosunda...

Sunday, May 1, 2011

Smaller than small

Bazı şeylerin adamı.