Sunday, April 28, 2013

Sürtük acı

Sürtük bir lezzeti vardı biberin.

Acıydı ama güzeldi.

Damağım hop oturup hop kalktı.

Dilimden hiç söz bile etmeyeyim.

Mayalar

Mayalar hakkkında konuşuyorduk, "Kamfeliye" dediniz.

Niye dediniz böyle?

Friday, April 5, 2013

Hurumbaz

Lumbazlar davlarsa

         görürsün kaç bucaktır

                                bacalar.

Et dua ki,

          kırk
                ramiler
          ha-
                 masın:

Satır kırk,
katır kürk
patır patır pat.