Wednesday, June 25, 2014

SivriKimden duysam küfürdür.
Sivri oklar bibere dönüşür.

Monday, June 9, 2014

Arafta
Baltası tohum

              kıt kanaat

zevalini görmesin diye

                        kim eşşerir.

Kül ahvalini

          serip diz üstüne arafta

gözden ırayıp aş erir.


Saturday, June 7, 2014

Not. (i.e. negative.)

You are not who you are not.