Thursday, April 30, 2015

İpCambazın c'si firarda, olsun
sanki beni yürütecekler zoraki

İp mi gergin gergin ben miyim karanlık
ipten kaçsam işten kaçılmaz, olsun

Amirim!
                Her terane ertesinde bir Amirim! kostaklanır
                       düpedüz ifadan bozuktur çevresine

                Şekilbaz rütbesinden tarddır oysa muradı
                       olur olmaz kovcuklara jurnal pekiştirir hesapta.

Monday, April 27, 2015

Ünlem. Mealen.

Bu bir ünlem, mealen,
  her sapakta ağır ve aksak
                       kapaklansak
         yasak bir soru sorsak
gözlerinizden bari uçursak
                bir kadim merak,
                     bir derin firak,
tek tek desek,
ne diyeceksek
iki soluk, bir nefes hiç değilse
dinlensek, denesek yani
yine de bir ünlem işte.
Bir ünlem. Mealen.

Thursday, April 23, 2015

İz ve üz

Sen ol ortağı sırrın
       sırala ve sıralan
   ve sırra kadem bas
gün batmadan
   ve doğmadan güneş
ne iz bırak ne üz
ardından.

Tuesday, April 21, 2015

Hünk


Tıvlatır hemi ücra köşelerde hem diger
                hünkar bozuntusunun sıçmıkları
                    hünk halkolmuş hınk dizilmiş ucûbeler.

Eşref bir saat kalksa yerinden,
                          bir saatte kim bilir
              neler çarpar suratlarına
      lakin
tınmaz bunlar anlamaz
         altadam taslaklarıdır.