Saturday, November 13, 2010

Müddei

Ergani müddeiumumisi zile bastı.
Ak saçlı Hüseyin efendi doğruldu
hasır örgü oturağından.

06.49
13 Kasım 2010
Cumartesi

No comments: