Saturday, December 10, 2011

Shabac Geretti Günlüğü böylece sona eriyor.

Anılanlar, harfler, sözcükler, noktalama işaretleriyle kısıtlanıp sayfalar arasında hapsedildiklerinden, kimseyi yaralayamayacaklar.

Giderek unutulacaklar.

Anılmayacaklar.

No comments: