Friday, April 5, 2013

Hurumbaz

Lumbazlar davlarsa

         görürsün kaç bucaktır

                                bacalar.

Et dua ki,

          kırk
                ramiler
          ha-
                 masın:

Satır kırk,
katır kürk
patır patır pat.

No comments: