Saturday, August 17, 2013

İhlal olmasın

Çok da yorgunum Finlandiya...
Çekmiştim smokini ama, ihlal olmasın mönüye diye.
Bizimki züğürt tecellisi.

No comments: