Saturday, November 30, 2013

Kuş kolları

Arayın kış kollarını
sis kalmadan süs kalkmadan
beklemesin yolcular ezberden

Korkutmasız kum tutmalar
                      kimi tutsalar tutsaklar lakin
        tutkal leşi ipler, izler ve kızlar.

Sakince taransın kuş kulları
yılların kalleşliği yanına kalmasın
       yolların eşber, teber ve kılağısı
açmasın yanaklarda çıban urfaları.

Gele durur mu elden ayaktan dengîz
         şûraba, sormaktayım meraktayım
etrafından kıskaçlı, kıskançlık ve
         derbeder, sabreder ve harbederek.

Şunun şurası cancağızım,
bunun orası ruhumun ortası
imiş de bilememişim huyum bu
Hem hemfikir olsak neye yarar
yazları sıcak ve kurak
kışları sus ve yürek
yürüsek biz de bu yollardan
bir yoldan ve çok koldan
neye yaramaz neye yarar
                                yaralar
derinde imiş bilemezmişim
                                camcağızım.

Kefir kefir esiyor rüzgâr yine
   olaybatıdan. Gündoğusu kefişleme
   yağmur yağsan yeridir.
20 dakikadır maksimum
   indirim de yoktur kartına
toprak ya da torpak, torlak solucanları
terkedeli olmuştur bunca beyit,
                              bunca beyti,
sen gelsen yeridir yine de, kemerleri bağlayın
geçin inişe.

No comments: