Sunday, February 8, 2015

Aniden

Pat diye aniden
ama çıt çıkarmadan
çekip gidersen bir gün

her şey öyle kalıverecek

ellemeyeceğim ben de

toz birikmese zamanla örneğin
kararmasa hava

hiçbir şey fark etmeyecek yokluğunu
eşya duymayacak
bir an önce vardın yoksun bir sonra

Pat diye birden
ama çıt çıkarmadan
çekip gidersem bir gün
çekip bir gün gidersem
bir gün gidersem çekip

her şey öyle mi kalıverecek

yokluğum hiç mi fark etmeyecek
toz biriktirmeyecek mi eşya
kararmayacak mı hava

bir vardım bir yoktum

masaldım ben öyküydüm

ellemeyin siz de.

No comments: