Sunday, March 13, 2016

Ah

Ahirim, ah!

Görseydim seni
evvelden de önce,
görmezden gelmen beni
gerekmeseydi sonra.

Ah, ahretim!

No comments: