Saturday, February 18, 2017

Gel git gel

Niye gitmiştin, neden geldin?
Geldinse neden, niye gideceksin?
Misin?

No comments: