Friday, March 9, 2012

Ah eden kendiden bulsun günahın

Yaşkıben ki ellerde gezerdim.
İdim de, yorum değil.

Yaşkabiz tılıpka kaderdir diyerek,
neyin, için, eden, peşinden taksit ve taksit
ödeyerek inlerce orcu, efareti
natamam, namertçe inletenduran...

O zaman bu zaman.

Her.

No comments: