Monday, May 9, 2011

Kebanet wesselam.

Kebanet bindirgesi küşnedi: Küşn! Küşn! Küşn!

Kihalen ebbahin, heba hebbuhu.

Köşeler yuvarlansın ve kalmasın birbirine dik açıyla kavuşan teferruat buyurdu elektrikten hasıl olan ozon kokulu Efrahim.

Kerrahatühü, ve hassaten biknel hûlus.

No comments: