Sunday, May 22, 2011

Aklın yok ki

Darbeler darbesi, D'arcy kwaynen nam con kikirik ibnesi. Ne istersin elin kambur kubbesinden? Sana kim dedi çık çatıya ve dön batıya kıçını orda kaşı zilleri orda çal diye? Ama kabahat hemzemin ortanın başçavuşunda ki patates örtmelerinin dal budak sümkürtülerini şafak vakti ardiyeye komamış. Kulaklarından çakacak onu yakında zaptiye, kağnıların orada bir mekkare tapasına. Sıçacak hem ağzına ve ceplerine ve maaş kesesine sıyırıp sıladaki emmisine gönderecek boş bir fermanla. Emmisin ne halt etsin? Gidecek imama ve muhtara ve mütegallibeye utana sıkıla, borç isteyecek kıvranıp, parayla dingilin akıbetini anlamaya çalışacak. Köylek ömbürü bunlar. Akıl ne gezer.

Ha D'arcy kwaynen mi ne olacak? Ne bileyim ne olacak, zindanda darsikin mumdirek kaydıracak duvarlara baka kala.

No comments: