Tuesday, May 3, 2011

Daktilo

Saimeyi ikna ettim, Hasgülen cinayetini üstlenmeye gitti. Ben de fırsattan istifade bir pasyans açayım paşa babasının daktilosunda...

No comments: