Wednesday, April 18, 2012

Olmak deme işte

Olmak o olmak mı, bu olmak mı?

Bo-ğul-mak düpedüz, dipediz.

Göz. Gez.

No comments: