Sunday, April 29, 2012

Sal. Hiç.

Saliyotte, hayatın dikine dair hiç ama hiç bir fikrinin olmadığını biliyorsun değil mi? Ne kalkış ne oturup duruş götürecek seni iki cep iki cihar öteye. Hiç gitmediğin öteden, beriye gelmen hiç mümkün olmayacak. Sen bir karataşsın Saliyotte. Hiç tavaf edenin olmadığı gibi, hiç kimsenin kıblesi de olman söz konusu değil. Aşiretlerarası bir kavganın öznesi hiç olmayacaksın hiç yaşamadığın bucaklarında yerkürenin. Evren senin hiç farkında değil Sal, hiç umurunda değilsin hiçbir iotanın. Hiçsin.

No comments: